เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)