หัวข้อข่าว : เรื่องที่ 1 ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน MPIDA เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐานของครู โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-07-22 14:04:18 เข้าชม : 25,354 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่