หัวข้อข่าว : อบรมหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-07-21 09:18:45 เข้าชม : 25,347 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่