โรงเรียนวัดบัวขวัญ ( มีทับรษฎร์บำรุง )


📌 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย ภาษาไทย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา/ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย (อบจ.)